Om företaget

Svensk Ogräsbekämpning grundades 2018 utav Filip Rubin.
Filip har en bakgrund inom NCC där han 2012 var ansvarig för att starta upp och driva samma effektiva och miljövänliga metod som idag drivs utav Svensk Ogräsbekämpning. Från 2012 fram till 2018 tillhörde ogräsbekämpningen NCC´s Green Koncept, men vid en omstrukturering 2018 öppnades det en möjlighet för Filip att ta över driften i egen regi. Detta gjorde Filip och företaget Svensk Ogräsbekämpning var nu fött med en från start, gedigen erfarenhet och kunskap om metodens effektivitet.


Efterfrågan på miljövänlig och effektiv ogräsbekämpning var större än någonsin, företaget och kundkretsen har sedan dess bara vuxit. I dagsläget så är det Filip och hans tre kollegor som tillsammans arbetar från Trelleborg i söder till Gävle i norr och arbetsområdet bara växer. Svensk Ogräsbekämpning har kunder inom ett flertal område, det görs jobb åt Kommuner, Fastighetsbolag, Fortifikationsverket, SLU, Plantskolor, Industrier med fler. Arbetet utförs i skiftande miljöer och anpassas alltid efter den geografiska platsen. Personalen är utbildad för att utföra jobbet effektivt och säkert och utrustningen håller alltid högsta möjliga kvalitet. Svensk Ogräsbekämpning är med sin personal specialister på sitt arbete, med internt högt satta mål så lämnas inget åt sidan och med den kompetensen så kan det garanteras att våra kunder och vår miljö är så nöjda som det bara är möjligt att uppnå.

Svensk ogräsbekämpning