Så här utför vi arbetet

Svensk Ogräsbekämpning är specialiserad på att utföra miljövänlig, ekonomisk och effektiv ogräsbekämpning som även är helt giftfri. Med internt högt satta mål så lämnar vi inget åt sidan och vill alltid se till så att både våra kunder och vår miljö är så nöjda som det bara är möjligt att uppnå. Med den termiska metoden som vi använder oss utav, hetvatten och skum, så vet vi av erfarenhet att vi klarar av att uppfylla de krav som vi sätter på oss själva och som kunder och miljö kan sätta på oss.

Maskinen som värmer upp vattnet och blandar skummet sitter placerad på en stor släpvagn tillsammans med vattentankar och slangvindor. Släpet dras utav en Pickup som också har en vattentank. Med detta ekipage är vi ytterst flexibla och kan komma åt de flesta platser. På släpet finns två stycken slangvindor med vardera 50m slang, vilket gör att vi kan arbeta två personer samtidigt för att öka effektiviteten ytterligare. Med de 50 meter slang som finns per vinda täcker vi ett område på hela 1 hektar utan att behöva flytta bilen.

För att så snabbt som möjligt fylla tankarna med vatten tankar vi gärna ifrån brandposter. Det ligger på kundens ansvar att det finns vatten att tillgå i närområdet. Självklart har vi de behörigheter som behövs för arbete på och vid väg. Vid de tillfällen som det behövs TMA så åtar sig kunden att sköta det. Det utlagda skummet kan ligga kvar på de behandlade ytorna upp till 30 min, men naturligtvis går det att beträda ytan omedelbart. Vid arbete på normala ytor, så som parkeringsplatser, torg och liknande så klara vi av cirka 300m2/tim.

Svensk ogräsbekämpning